BOLNIŠNIČNA PORABA PROTIMIKROBNIH UČINOVIN V SLOVENIJI


Poročilo bolnišnične porabe po letih za Slovenijo izraženo v DDD / 100 BOLNIŠNIČNO OSKRBNIH DNI

HCBOD Izračun je narejen po metodi DDD (WHO/ATC 2019) in DDD/BOD (DDD na število bolnišničnih oskrbnih dni). Podatki o številu BOD je pridobljeno od posamezne bolnišnice. Pred letom 2002 ni bilo mogoče zagotoviti podatkov o porabi zdravil v vseh bolnišnicah po Sloveniji. Šele v letu 2003 imamo 100% pokritost. Uporaba in objava podatkov je možna le z navedbo vira.


Poročilo bolnišnične porabe po letih za Slovenijo izraženo v DID (DDD / 1000 PREBIVALCEV NA DAN)

HCDID Izračun je narejen po metodi DDD (WHO/ATC 2019) in DDD/TID DDD na tisoč prebilvalcev na dan). Podatki o številu prebivalcev je pridobljeno od statističnega urada RS (http://www.stat.si) na dan 30.6. Pred letom 2002 ni bilo mogoče zagotoviti podatkov o porabi zdravil v vseh bolnišnicah po Sloveniji. Šele v letu 2003 imamo 100% pokritost. Uporaba in objava podatkov je možna le z navedbo vira.


Poročilo bolnišnične porabe po letih za Slovenijo izraženo v DDD / 100 SPREJEMOV

HCDID Izračun je narejen po metodi DDD (WHO/ATC 2019) in DDD/100 SPREJEMOV (DDD na sto sprejemov). Podatki o številu SPREJEMOV je pridobljeno od posamezne bolnišnice. Pred letom 2002 ni bilo mogoče zagotoviti podatkov o porabi zdravil v vseh bolnišnicah po Sloveniji. Šele v letu 2003 imamo 100% pokritost. Uporaba in objava podatkov je možna le z navedbo vira.